موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

  سنسورهای مجاورتی نوری به طور گسترده ای در انواع مدلهای مختلف وجود دارند (یکطرفه،یکطرفه بازتابی،دو طرفه) شرایط Light ON  و Dark ONبرای تعریف بهتر آنچه که خروجی سنسور در وجود یا عدم وجود نورانجام می دهد تعریف می شوند.

  Light ON (LO) :

  خروجی سنسور تنها زمانی فعال یا ON می شود که نور را دریافت کند،در غیراینصورت خروجی به صورت OFF  یا خاموش باقی می ماند.

  Dark ON (DO):

   زمانی که نور دریافت گردد،خروجی OFF می شود،خروجی سنسور تنها زمانی فعال یا ON است که تاریک باشد یا هیچ نوری دریافت نکند.

  بسیاری از ابزاری که افراد با خود حمل می کنند، تغییراتی را ایجاد می کنند که همگی در یک ایده مشترک هستند:

  آنها کارهایی را ممکن می سازند که قبلا انجام همین کارها نیاز به حضور در یک مکان داشت. تلفن های همراه به افراد این امکان را می دهد که هر جایی بتوانند از آن استفاده کنند.

  MP3 plyer می تواند محتوی یک CD را در وسیله ای دستی به اندازه تقریبی یک ورق بازی ذخیره کند.

  با استفاده از PADs، گوشی های هوشمند و لپ تاپ ها، افراد می توانند بطور مستقیم به email، تقویم و سایر تنظیمات دیگر دسترسی داشته باشند.

  اگر شما بصورت منظم بارکد و لیبل چاپ می کنید، احتمالا از یک پرینتر حرارتی استفاده خواهید نمود (به جای انواع پرینترهای لیزری، جوهر افشان یا ماتریس نقطه ای که برای چاپ با کیفیت بالا بهینه سازی نشده اند).

  پرینترهای حرارتی مانند لیبل پرینترها که برای تولید بارکد های واضح و با کیفیت بالا طراحی شده اند، از یکی از این دو نوع تکنولوژی چاپ استفاده می کنند: حرارت مستقیم یا انتقال حرارتاگر شما بصورت منظم بارکد و لیبل چاپ می کنید، احتمالا از یک پرینتر حرارتی استفاده خواهید نمود (به جای انواع پرینترهای لیزری، جوهر افشان یا ماتریس نقطه ای که برای چاپ با کیفیت بالا بهینه سازی نشده اند).

  پرینترهای حرارتی مانند لیبل پرینترها که برای تولید بارکد های واضح و با کیفیت بالا طراحی شده اند، از یکی از این دو نوع تکنولوژی چاپ استفاده می کنند: حرارت مستقیم یا انتقال حرارت

  تجهيزات، متريال فيزيکي، فيلترهاو انواع جريانات هواي داخل:مصالح ساختماني:
  • بدون ترک، حفره، درز و خلل وفرج ، بوده و به راحتي نيز تميز شود.
  • در مقابل سايش و فرو رفتگي، پايدار و مقاوم باشد.
  • توليد الکتريسيته ساکن نکند.
  • از جنس آکوستيک و ضد انعکاس صدا باشد.
  • توانايي انعکاس مقداري از نور را داشته باشد.
  • قابليت جوش يا اتصال به قطعات ديگر را داشته باشد.
  • در شکل و اندازه هاي مختلف قابل توليد و به کار گيري باشد.
  • در برابر گرما و سرما پايدار باشد.
  • عايق حرارتي باشد.
  • آنتي باکتريال باشد.
   

   

  استاندارد ISO 14644-1
  • استاندارد ISO 14644-1براساس تجمع ذرات موجود در هوا، جهت طبقه بندي کلين روم ها روشي ارائه مي دهد که اين طبقه بندي بر مبناي معادله زير است:

   

  • در اين معادله:

  Cnماکزيمم غلظت ذرات موجود در يک مترمکعب هوا است که مساوي يا بزرگتر از سايز ذرات مورد نظر مي باشد. Cnبه نزديکترين عدد کامل گرد مي شود.
  • Nعدد مربوط به طبقه بندي ISOمي باشد که نبايد از عدد 9بيشتر باشد.
  • Dسايز ذرات مورد نظر در واحد ميکرومتر μmاست
  • 0.1عدد ثابت بر حسب ميکرومتر μmاست
  • با توجه به معادله فوق حداکثر غلظت ذرات در هوا مي تواند براي هر سايز از ذرات و در هر کلاس از کلين روم محاسبه شود. طبقه بندي استاندارد ISO 14644-1نشان داده شده
  است.
  • فقط کافي است يک بررسي سريع و مقايسه اي بر روي ذرات موجود در يک اتاق ساختمان و کلين روم داشته باشيم. هواي يک اتاق معمولي در ساختمان داراي( در هر فوت مکعب) 500.000تا 1.000.000پارتيکل ( 0.5ميکرون يا بيشتر) است. هواي آزاد در يک محيط شهري شامل 35.000.000ذره ( 0.5ميکرون يا بيشتر) در هر متر مکعب مي باشد که در
  واقع هم رديف ISO 9مي باشد
   

   

  کلين روم چيست؟
  کلين روم يک محيط محصور و کنترل شده جهت توليد محصولات مي باشد. روشن است که کلين روم يک
  اتاق تميز است و اتاقي است که درون آن ذرات معلق، از هوا برداشته و حذف مي شوند.
  • خصوصيات اتاق کلين روم:

  • داراي سيستم فيلتراسيون و تهويه هوا باشد تا بتواند به طور مداوم هواي بدون ذرات را وارد اتاق کند
  • از موادي ساخته شده باشد که باعث ايجاد پارتيکل نشود و ذرات را پخش نکند
  • فرآيندهايي که در آن انجام مي شود به گونه اي طراحي شده باشد که پارتيکل ايجاد ننمايد
  • افرادي که در آن حضور دارند به گونه اي لباس بپوشند که هيچ گونه پارتيکل از آن عبور نکند و همچنين خود لباس نيز ذرات را توليد نکند و در نهايت قوانين آن به گونه اي باشند که انتقال ذرات در مناطق خاص به حداقل ممکن برسند.

  برای اندازه گیری مقدار سطح در این روش باید این نکته را یادآور شویم که سنسور باید حتماً با ماده برخورد داشته باشد. در این روش می توانیم سنسور را در حد بالای بدنه ی یک مخزن در جاییکه حداکثر سطح مایع قرار میگیرد تعبیه بنماییم . زمانیکه سطح مایعات گرم مانند انواع روغن داغ به سنسور می رسد ، تغییرات دمایی ایجاد شده در اِلِمـان اندازه گیری نسبت به حالت اولیه و مقایسه آنها باهم ،  متوجه تغییرات رخداده خواهیم شد .

  مبنای کار این سنسورها استفاده از یک مقاومت وابسته به دما (RTD) بعنوان ترانسدیوسر است . RTD با تبدیل عامل محیطی (دما) به  مقاومت الکتریکی کمک می کند تا میزان تغییرات را از طریق یک مدار وتستون بتوان تشخیص داد.

  با توجه به توضیحات ارائه شده وقتی که مایع به سنسور برخورد کند  ، تغییرات ناگهانی دما در RTD باعث جاری شدن جریان در پل وتستون می شود . 

   

  مقاومت آشکار ساز دما (Resistance Temperature Detector)
  دسته اي ديگر از وسايل اندازه گيري دماي الکتريکي، مقاومت آشکار ساز دما يا به طور ساده RTD ناميده ميشوند که در شکل صفحه بعد ساختمان يک نمونه از آن آمده
  است.
  فلسفه استفاده از RTDبر اساس اين واقعيت که مقاومت الکتريکي هر فلز با تغييرات دمايي رابطه مستقيم دارد بنا شده است. منحني دما بر حسب مقاومت براي ماده يک سيم را مي توان با معلوم بودن ضريب دمايي مقاومت آن پيش بيني کرد.

   

   

  روشهاي اندازه گيري دما:
  دما، وسيعترين کميت مورد اندازه گيري در صنايع پروسسي است.محدوده وسيع کاربرد آن و محيط هاي مختلف کاري آن، سازگاريهاي مهندسي مختلف سنسورهاي دمايي را ايجاد کرده است. روش هاي اساسي اندازه گيري دما که اثبات شده، به چند روش محدود مي شود. نوارهاي بي متال و ترميستورها براي نمايشگرهاي محلي، جبرانسازي و کاربردهاي حفاظتي بکار مي روند آنها همچنين براي اندازه گيري دما، تغييرات دما و ايجاد يک عمل محلي نيز استفاده مي شوند علا.ه بر آنها، ترموکوپل، بعنوان سنسور اصلي دما که بيش از نیمیاز همه کاربردها به آن اختصاص دارد، مي باشد. مقاومت آشکار دما ( RTD)حدود %25و ترميستورها، حدود %10تا %15از همه کاربردها را دارند. سنسورهاي نيمه هادي و انواع مختلف پيرومترهاي تشعشعي ساير گستره سنسورها را مي پوشانند.

   

  طبقه بندي روشهاي اندازه گيري ارتفاع سطح مايعات:

  • اندازه گيري مستقيم: براي اندازه گيري در محل مانند گيج گلاس، شاقول و نوار فلزي (Dip tape)
  • اندازه گيري غير مستقيم (استنباطي يا قياسي)
  • براي استفاده از اندازه گيري در نقطه اي در دوردست جهت نمايش، ثبت و يا کنترل استفاده مي شود