موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

   

  روشهاي اندازه گيري دما:
  دما، وسيعترين کميت مورد اندازه گيري در صنايع پروسسي است.محدوده وسيع کاربرد آن و محيط هاي مختلف کاري آن، سازگاريهاي مهندسي مختلف سنسورهاي دمايي را ايجاد کرده است. روش هاي اساسي اندازه گيري دما که اثبات شده، به چند روش محدود مي شود. نوارهاي بي متال و ترميستورها براي نمايشگرهاي محلي، جبرانسازي و کاربردهاي حفاظتي بکار مي روند آنها همچنين براي اندازه گيري دما، تغييرات دما و ايجاد يک عمل محلي نيز استفاده مي شوند علا.ه بر آنها، ترموکوپل، بعنوان سنسور اصلي دما که بيش از نیمیاز همه کاربردها به آن اختصاص دارد، مي باشد. مقاومت آشکار دما ( RTD)حدود %25و ترميستورها، حدود %10تا %15از همه کاربردها را دارند. سنسورهاي نيمه هادي و انواع مختلف پيرومترهاي تشعشعي ساير گستره سنسورها را مي پوشانند.

   

  طبقه بندي روشهاي اندازه گيري ارتفاع سطح مايعات:

  • اندازه گيري مستقيم: براي اندازه گيري در محل مانند گيج گلاس، شاقول و نوار فلزي (Dip tape)
  • اندازه گيري غير مستقيم (استنباطي يا قياسي)
  • براي استفاده از اندازه گيري در نقطه اي در دوردست جهت نمايش، ثبت و يا کنترل استفاده مي شود

   

   

  اندازه گيري اختلاف فشار:
  اختلاف فشار، تفاوت فشار اندازه گيري شده بين دو منبع فشار نسبت به يکديگر است.
  تصاويري از شير متعادل کننده و فشارسنج اختلاف فشار را در زیر مشاهده می کنید.


   

   

  نوسانات فشار (Pressure Fluctuations) :
  در بعضي فرايندها، فشار داراي نوسانات سريع مي باشد. اين نوسانات سرانجام عنصر فشار و مکانيزم عقربه را خراب ميکند. قطعهاي به نام کمک فنر ( )Snubberيا ميراکننده پالس(pulsation dampener)ميتواند به کاهش نوسانات کمک کند.
  تصاوير Aو Bدر شکل پايين وروديهاي فشار دو فشار سنج را نشان ميدهد. ورودي فشار سنج Bبه دليل استفاده از کمک فنر، بطور قابل ملاحظهاي کوچکتر است.

  بنابراين، کمک فنر اندازه ورودي فشار را کاهش ميدهد. در نتيجه اگر چه فشار سنج هنوز در معرض همان فشار است اما مدت زماني طول ميکشد تا عنصر فشار تمامي تأثير را دريافت کند. عنصر فشار به آرامي اما با همان دقت قبلي پاسخ ميدهد

   

  کاليبراسيون:
  چک کردن و تنظيم يک گيج بوسيله يک گيج تست استاندارد تر و يا dead weight testerکاليبراسيون خوانده مي شود. تجهيزات تنظيم کننده در داخل مکانيزم گيج ايجاد
  شده اند.
  ميانيابي (Interpolation)
  ميانيابي، عمل خواندن بين تقسيم بنديهاي درجه بندي شده ميباشد. براي مثال درجه بنديي که براي تقسيم بنديهاي 10 barداريم به صورت: 0-10, 20, 30و غيره است. بنابراين خواندن 23 barيک ميانيابي بين 20و 23زماني است عقربه در حدود ثلث فاصله بين 20و 30ايستاده باشد. اما بايستي توجه داشت که در ميانيابي خيلي مبالغه نشود. بعنوان مثال، در مثال قبلي 23.5کمتر استفاده ميشود و 23.55کاملاً غير ضروري است

   

  ديافراگم:

   

  نوع ديگر عنصر حس کننده فشار، ديافراگم است که معمولاً براي اندازه گيري و نشان دادن تغييرات خيلي کوچک فشار در پروسس بکار ميرود. تغييرات فشار در سيستم، باعث حرکت ديافراگم نازکي مي شود اين ديافراگم ها، معمولاً از لاستيک يا فلز نازک ساخته مي شوند. با کم و زياد شدن فشار، ديافراگم به سمت جلو و عقب حرکت ميکند.
  اين ديافراگم مطابق شکل 10-2به صورت مکانيکي به يک عقربه يا نمايشگر متصل مي شود.
   

  فشار:

  فشار يک کميت اسکالر و به صورت نيرو بر واحد سطح بيان مي‌شود. P=F/A

  فشار در مخزن سربسته:
  منشأ اين فشار، نيرويي است که از طريق برخورد مولکولها اعمال مي‌شود.

  فشار هيدرواستاتيک:

  تحرک مولکول‌هاي گاز، مهمترين عامل براي فشار ايجاد شده توسط گازها است.

  شیرهای کنترل مسیر تجهیزاتی هستند که وظیفه قطع و وصل یا تغییر مسیر جریان هوا یا به طور کلی سیال را بر عهده دارند و اگر سیستم نئوماتیک را به بدن انسان تشبیه کنیم می‌توان گفت که شیرها مغز آن سیستم می‌باشند. شیرها انواع مختلفی دارند و نامگذاری آنها با توجه به تعداد حالات (پوزیشن‌ها) و تعداد دهانه‌های آنها (تعداد پورت‌ها) صورت می‌پذیرد به عنوان مثال:

  اگر بخواهیم یکبار مفهوم سوکت و کانکتور را بررسی نماییم به ادامه مطلب توجه داشته باشید.

   نمایشگر سنسورPN  نسل سوم

  نمایشگر سنسور PN شامل 4 سگمنت الفبای با قابلیت نمایش اعداد و حروف می‌باشد. در بخش بالای این سگمنت‌ها تعدادی LED به رنگ سبز و زرد وجود دارد که با کمی دقت متوجه خواهید شد تعدادی از آنها مختص به نمایش واحد فشار به bar،psi ، MPa و یا واحد mbar، psi، kPa، inH2O، inHg که به رنگ سبز و مقدار واحد فشار را نشان خواهند داد.