شرکت (CTC (Connection Technology Center وسیع ترین انواع شتاب سنج با کیفیت بالا، کابل سنسور لرزش و کانکتور برای استفاده های صنعتی در نظارت وضعیت و پیش بینی برنامه های تعمیر و نگهداری پیشگویانه را ارایه می دهد. محصولات  CTC با انعکاس ورودی از مشتریان و توزیع کنندگان طراحی شده است.

در این قسمت به بررسی محصولات CTC می پردازیم.