برند نووافیما

نووافیما یکی از تولیدکنندگان گیج و ابزار دقیق می باشد که سالهاست در رده متوسط کیفی در کشور ایتالیا فعالیت می کند.

انواع گیج فشار بوردون تیوب:

  1. نوع استاندارد
  2. مخصوص پروسه های صنعتی
  3. مخصوص صنایع نفت و انجمن ملی مهندسی خوردگی
  4. مخصوص صنایع غذایی و هموژنیزه
  5. آزمایشگاهی وتست
  6. همراه با میکروسوئیچ و رابط الکتریکی
  7. خدمات صنعتی و مایع پرشونده.