موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پیوندها
  برچسب ها

   

  اندازه گيري اختلاف فشار:
  اختلاف فشار، تفاوت فشار اندازه گيري شده بين دو منبع فشار نسبت به يکديگر است.
  تصاويري از شير متعادل کننده و فشارسنج اختلاف فشار را در زیر مشاهده می کنید.


   

  فشار سنج اختلاف فشار:
  فشار سنج طراحي شده براي اندازه گيري اختلاف فشار، ممکن است داراي دو بوردن تيوب باشد که مکانيزم عقربهاي آنها، در دو جهت مخالف عمل ميکند. هر تيوب دراي اتصالات جداگانه و فشار ورودي جداگانه است. بنابراين عملکرد مخالف تيوبها، عقربه را در موقعيتي قرار مي دهد که مستقيماً با اختلاف فشار بين دو فشار ورودي متناسب است.

  به عنوان نمونه، تجهيزات ابزار دقيقي اختلاف فشار، از طريق يک متعادل کننده سه راهي، به قسمت پروسس متصل ميشوند. زمان اعمال فشار يا برداشت فشار از روي وسيله هاي ابزار دقيق، بايد بخاطر داشت که فشار بطور مساوي به دو سر آن، اعمال و يا آزاد شود. در غير اين صورت به دستگاه ابزار دقيقي صدمه وارد ميشود.


  در سرويس قرار دادن فشار سنجهاي اختلاف فشار:

  • مطمئن شويد که شير متعادل کننده ( Equalizing Valve )باز و دو اتصال ورودي فشار، بسته است.
  • به آراميشير فشار بالا را باز کنيد.
  • به آراميشير فشار را باز کنيد.
  • شير متعادل کننده را ببنديد.


  از سرويس خارج نمودن فشار سنجهاي اختلاف فشار:
  شير متعادل کننده را باز کنيد.
  شير فشار پايين (L.P )را ببنديد.
  شير فشار بالا ( H.P)را ببنديد.


  دستگاه تست فشار سنج يا دد ويت تستر (DWT)
  Dead weight tester يک وسيله ابزار دقيقي قابل حمل براي تست عملکرد و دقت فشار سنجها است.


  شکل زير چگونگي عملکرد آن را نشان مي دهد. وزنها بر روي يک پيستون شناور که سطح مقطع کوچکي دارد، قرار داده مي شوند. اين پيستون در داخل يک سيلندر که تحت فشار با روغن است، جاي داده مي شود. روغن با چرخاندن چرخ دستي مربوط به threaded plungerبه سيلندر نيرو وارد ميکند. هم سليندر وزنها و هم سيلندري که فشار سنج بر روي آن نصب شده است، هر دو به سسيلندر plungerمتصل هستند. بنابراين فشار داخل آنها يکسان است. وزنهاي مختلف بر روي پيستون قرار ميگيرند تا فشار مناسب ايجاد گردد.

  با مقايسه مقدار قرائت شده فشار سنجها با فشار ايجاد شده توسط وزنههاي روي پيستون، ميتوان عملکرد فشار سنج مورد آزمايش را بررسي کرد.

  ترانسميتر فشار:
  بعد از خواندن فشار از فشار سنج، ممکن است نياز به ارسال مقدار فشار به جاي ديگري باشد. وسيلهاي که مقدار پروسس اندازه گيري شده را به مکانهاي ديگري انتقال مي دهد، ترانسميتر ناميده مي شود. در حالت اندازه گيري فشار، به آن ترانسميتر فشار گفته مي شود.ترانسميتر فشار وسيلهاي براي اندازه گيري مقدار فشار و ارسال آن به صورتهاي
  مختلف (سيگنالهاي مختلف)است.


  سيستم فلاپر- نازل(Flapper-Nozzle)
  سيستم فلاپر- نازل تقريباً در تمام سيستمهاي کنترل پروسه نيوماتيکي استفاده مي شود. اين سيستم براي تبديل حرکت مکانيکي به فشار نيوماتيک استفاده مي شود.
  سيستم فلاپر- نازل با توجه به حرکت flapperدر انتهاي نازل، يک سيگنال نيوماتيک توليد مي کند. اگر تغيير اندکي در موقعيت flapperايجاد شود، تغيير زيادي در سيگنال فشار مشاهده می شود

  http://blog.hpi.co.ir/upload/188/2m/c/334872e7-4be4-4981-86d9-b83759639532.png

   

   

  اگر فلاپر کاملاً از نازل دور شود، تقريباً تمام هواي تغذيه از طريق نازل رها مي شود وسيگنال فشار ايجاد شده، حداقل ميگردد. بطور معمول، سوراخ مربوط به محدود
  کننده (Restrictor)کوچکتر از سوراخ نازل است. وقتي که فلاپر از نازل دور شود، هواي خروجي از نازل، سريعتر از هواي ورودي (محدود کننده) حرکت ميکند. در نتيجه
  يک افت در سيگنال فشار خروجي ايجاد مي شود. بنابراين مقدار سيگنال فشار خروجي با توجه به مقدار باز بودن نازل، اندازه سوراخ محدود کننده و فشار هواي تغذيه،
  مشخص مي شود.
  اگر فلاپر کاملاً به نازل نزديک شود، سيگنال فشار، به حداکثر مقدار خود افزايش مي يابد. حداکثر مقدار سيگنال فشار برابر با فشار هواي تغذيه است. فاصلهاي که فلاپر بايد حرکت کند تا سيگنال فشار از حداقل به حداکثر مقدار خود تغيير کند، ممکن است کمتر از 0/1ميليمتر (يا چند هزارم اينچ) باشد. بنابراين سيستم فلاپر و نازل به تغييرات موقعيت فلاپر خيلي حساس است. دياگرام شکل زير نشان مي دهد که چطور با افزايش فاصله فلاپر نازل، سيگنال فشار خروجي کاهش مي يابد

   

  http://blog.hpi.co.ir/upload/fr/twx/040042f9-2119-464b-b2a0-ee9e64e26fe2.png

   

  #نمایندگی_رسمی_smc #نمایندگی_فروش_ifm #فشار_سنج_سنسور_فشار #دیافراگم #پرشر_سوئیچ #pressure_switch #فلاپر #سيستم_فلاپر_نازل #فشار_سنج