موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

  سنسورهای مجاورتی نوری به طور گسترده ای در انواع مدلهای مختلف وجود دارند (یکطرفه،یکطرفه بازتابی،دو طرفه) شرایط Light ON  و Dark ONبرای تعریف بهتر آنچه که خروجی سنسور در وجود یا عدم وجود نورانجام می دهد تعریف می شوند.

  Light ON (LO) :

  خروجی سنسور تنها زمانی فعال یا ON می شود که نور را دریافت کند،در غیراینصورت خروجی به صورت OFF  یا خاموش باقی می ماند.

  Dark ON (DO):

   زمانی که نور دریافت گردد،خروجی OFF می شود،خروجی سنسور تنها زمانی فعال یا ON است که تاریک باشد یا هیچ نوری دریافت نکند.

  سنسورهای DARK-ON

  http://lzonline-co.com/media/userfiles/images/aplication-notes/darkon.png

  عملکرد DARK-ON یک سنسور فرستنده گیرنده نوری هنگامی که نور به گیرنده قطع یا کم شود،خروجی می دهد.

   

  LIGHT-ON سنسورهای

  http://lzonline-co.com/media/userfiles/images/aplication-notes/light-on.png

  عملکرد LIGHT-ON یک سنسور فرستنده گیرنده نوری هنگامی که نور به گیرنده افزایش یابد،خروجی می دهد.

   

   

  برای دانستن مد سنسوری که به آن نیاز دارید، کافی است یک سوال ساده بپرسید و از انتخاب سنسوری با خروجی صحیح مطمئن شوید.

  رفتاری که در زمانی که شیء پرتو نور را قطع می کند به آن نیازمندیم کدام است،خروجی روشن ON یا خروجی خاموش OFF؟


  سنسورهای یکطرفه(بدون آینه)

  خروجی ON:Light ON ( معمول ترین نوع)

  خروجی OFF:Dark ON

  سنسورهای یکطرفه(بازتابی) آینه دار

  خروجی ON:Dark ON ( معمول ترین نوع)

  خروجی OFF:Light ON

   

   
     

  سنسورهای دوطرفه(فرستنده- گیرنده)

  خروجی ON:Dark ON ( معمول ترین نوع)

  خروجی OFF:Light ON

   
     

   

   

   

  #سنسور_القایی_مکعبی #سنسور_مکعبی_AC_DC #سنسور_القایی_مکعبی_با_رنج_تحمل_دمایی #25تا80 #ifm #sensor #ای_اف_ام #سنسور #Inductive_sensors_ID0014 #سنسور_القایی #سنسور_القایی #هیدرو_پردازش_صنعت #تهیه_اقلام_مکانیکی_و_الکترونیکی