موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

  گاهی اوقات نیاز است که عملگر پنوماتیک از دو یا چند نقطه فعال شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم این امکان را فراهم کنیم که یک دستگاه از دو یا چند نقطه روشن و یا خاموش شود باید از یک یا چند شیر OR یا شاتل ولو در مدار کنترل استفاده کنیم. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، این شیر دارای دو دهانه‌ی ورودی و یک دهانه‌ی خروجی می‌باشد. نحوه عملکرد این شیر به این صورت است که هرکدام از ورودی‌ها تحریک شود ساچمه را به دهانه‌ی ورودی دیگر هل داده و علاوه بر بستن ورودی دوم هوا را به خروجی راه می‌دهد.

  شکل زیر سمت چپ یک مدار بسیار ساده نئوماتیک را نشان می‌دهد که در آن از شاتل ولو استفاده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده هر گاه مدام شیرهای کنترل جریان فعال شوند سیلندر یکطرفه باز می‌شود. شکل سمت راست یک شاتل ولو SMC را نشان می‌دهد.

                                   

  #Shuttle_Valve #شیر_smc #شیر_OR #تجهیزات_وکیوم #شیر_وکیوم