موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پیوندها
  برچسب ها

  این نوع شیرها مانند شیرهای سولنوئیدی و دستی دارای انواع مختلفی می‌باشند و تفاوت آنها با سایر شیرها در نحوه تحریک می‌باشد. در دو انتهای این شیرها بسته به نوع شیر یک یا دو دریچه ورودی هوای وجود دارد و اسپول شیر با استفاده از فشار هوای فشرده حرکت می‌کند. محدوده فشار مورد نیاز برای تحریک یک شیر تحریک هوایی بین 2 تا 3 بار است که معمولا از فشار 3 بار برای تحریک این شیرها استفاده می‌کنند.

  نماد و نحوه نامگذاری دهانه‌های تحریک چند نوع شیر پنوماتیک تحریک هوایی در شکل زیر نشان داده شده است. در شیر سمت چپ نام گذاری عدد 14 بر روی دهانه سمت چپ شیر به این معنی است که اگر این دهانه تحریک شود ورودی شماره 1 به خروجی شماره 4 راه می‌یابد. نام گذاری عدد 12 بر روی دهانه سمت راست شیر به این معنی است که اگر این دهانه تحریک شود ورودی شماره 1 به خروجی شماره 2 راه می‌یابد.

  در شکل زیر چند نوع شیر پنوماتیک تحریک هوایی SMC نشان داده شده است. از این شیرها برای کنترل غیر مستقیم عملگرهای پنوماتیک استفاده می‌شود.

  #smc #نمایندگی_رسمی_smc #نماینده_smc #شیر_کنترل #شیر_کنترل_جریان #شیر_پنوماتیک