موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

  همانطور که در مقاله‌های قبلی گفته شد، شیر and یک نوع شیر پنوماتیک است که با دریافت دو سیگنال ورودی یکی از ورودی‌ها را به خروجی راه می‌دهد. نحوه عملکرد شیرهای معمولی موجود در بازار به این صورت است که اگر کاربر یکی از ورودی‌های شیر را تحریک کند، هر زمان که ورودی دوم تحریک شود هوای فشرده از خروجی شیر خارج شده و عملگر نئوماتیک فعال می‌شود. این نوع شیرها گرچه برای حفظ امنیت کاربر ساخته شده‌اند ولی باز نمی‌توانند امنیت کاربر را به طور کامل حفظ کنند.

  برای مثال فرض کنید که کاربر یکی از ورودی‌های شیر را تحریک می‌کند و قبل از تحریک ورودی دوم مشغول انجام کار دیگری می‌شود و در این حین ورودی دوم نیز به صورت اتفاقی توسط کاربر یا شخص دیگری تحریک می‌شود و رخ داد این فرآیند می‌تواند موجب آسیب دیدگی کاربر شود. به منظور حل این مشکل می‌توان از شیرهای SMC به جای شیرهای موجود در بازار استفاده نمود. در این نوع شیرها علاوه بر نیاز به دو سیگنال ورودی برای تحریک شیر اختلاف زمانی سیگنال‌های ورودی نیز در نظر گرفته شده است. به این صورت که اگر اختلاف زمانی دو سیگنال ورودی بیشتر از یک مقدار مشخص (معمولا 0.5 ثانیه) باشد شیر هیچ یک از ورودی‌ها را به خروجی راه نمی‌دهد. بنابراین کاربر زمانی می‌تواند ماشین را راه اندازی کند که با تمرکز کامل هر دو دهانه ورودی را تحریک کند.

  نقشه نئوماتیکی این نوع شیرها در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده هریک از پوش باتون‌ها که تحریک شود، سیلندر نئوماتیکی در صورتی فعال می‌شود که پوش باتون دوم قبل از پر شدن مخزن نشان داده شده در شکل تحریک شود.

   

  در شکل زیر یک نمونه از شیرهای and، SMC نشان داده شده است.

  #SMC #نمایندگی_رسمی_smc #شیر_پنوماتیک #پنوماتیک