موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پیوندها
  برچسب ها

  ساده‌ترین نوع سنسور حرارتی از نوع بی متال است که اساس کار آن در شکل زیر آمده است. ترکیب فوق شامل دو نوار فلزی از دو جنس مختلف است که با نقطه جوش و یا پرچ کردن در دو نقطه به یکدیگر متصل شده‌اند. جنس فلز دو نوار به گونه‌ای انتخاب می‌شود که ضرایب انبساط خطی آنها با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. مقدار انبساط (یا ضریب انبساط) خطی عبارت است از خارج قسمت تغییر مقدار طول به تغییر دما و این مقدار برای همه فلزات مقداری است مثبت.

  با تغییر دما نوار بی متال دچار خمیدگی می‌شود.

  • خمیدگی پدید آمده در نوار بی متال را می‌توان در وسط هر یک از ترانسدیوسرهای جابه جایی تشخیص داد، اما اغلب اوقات از خود نوار بی متال برای راه اندازی کنتاکتهای یک کلید استفاده می‌شود و معمولا خود بی متال یکی از کنتاکتهای کلید است.
  • نوع رایج بی متال هنوز هم در انواعی از ترموستات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر چه بی متال در آنها به صورت حلزونی پیچیده می‌شود، اما این نوع ترموستاتها داراس هیسترزیس هستند. این خاصیت ممکن است باعث نوسان مشخصات قطع و وصل ترموستات شود .
  • با استفاده از یک المنت تسریع کننده می‌توان تا حدودی اثر هیسترزیس را کاهش داد. تسریع کننده در واقع شامل یک مقاومت با مقدار زیاد است که نزدیک بی متال نصب می‌شود. اصول کار با توجه به شکل زیر به این ترتیب است که وقتی کنتاکتهای ترموستات گرم کننده وصل می‌شوند جریانی از مقاومت تسریع کننده عبور می‌کند به طوری که سرعت گرم شدن ترموستات بیشتر از سرعت گرم شدن محیط خواهد بود. هم اکنون ترموستاتهای حساس‌تری ساخته شده که به وسیله ترمیستور عمل می‌کنند.

  نوارهای بی متال در اشکال فیزیکی متنوعی ساخته می‌شوند و به خصوص نوع دیسکی آن کاربرد زیادی دارد. زمانی که یک تغییر دمایی رخ می‌دهد یک دیسک از نوع بی متال به طور ناگهانی قوس دار می‌شود که باعث می‌شود بدون هیچ واسطه‌ای یک تغییر شکل فنری برای صفحه اتفاق بیفتد. این اساس کار سوییچهای حرارتی است که برای جلوگیری از افزایش گرمای تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سوییچهای حرارتی را می‌توان به خنک کننده های آلمینیومی (هیت سینک)، موتورهای کوچک، ترانسفورمرها، کتری برقی و سایر وسایلی که در آنها احتمال گرم شدن بیش از حد وجود دارد و دارای سطح فلزی هستند چسباند. سوییچ‌های حرارتی به دو نوع درحالت عادی باز و در حالت عادی بسته قابل تهیه می‌باشند. همه انواع نوارهای بی متال با عنصر حساس طویل که در ترموستاتها مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی در فواصل زمانی معینی تنظیم مجدد شوند، زیرا نوار بی متال همواره در معرض تغییرات تدریجی (خزش) قرار می‌گیرد و این تغییرات روی تنظیم ترمیستور تاثیر می‌گذارد.

  #سنسور #سنسور_ifm #سنسور_schneider #سنسور_smc #سنسور_دما