موضوعات
 • آموزش
 • CTC
 • IFM
 • Nuovafima
 • SCHNEIDER
 • SMC
 • مقاله
 • Linde
 • پرینترهای صنعتی
 • پیوندها
  برچسب ها

  پرده نوری جهت حفاظت اشخاص در برابر خطرات احتمالی استفاده می‌شود . شرکت IFM این سنسور را در چهار مدل طراحی و تولید کرده است.

  1. حفاظت انگشت (finger protection)

  در این نوع از پرده نوری فاصله بیم‌ها کم بوده و دارای رزولشن 14mm می‌باشد. به دلیل کمبود فاصله بین پرتوهای مادون قرمز حفاظت انگشتان دست میسر می‌گردد.

  2. حفاظت دست (hand protection)

  در این مدل فاصله میان بیم‌ها بیشتر هست و دارای رزولشن 30mm می‌باشد.

  3. حفاظت بدن (body protection)

  پرده نوری برای حفاظت بدن دارای 2 ،3و 4 بیم می‌باشد. این مدل از پرده‌های نوری به دلیل فاصله زیاد بین بیم‌ها فقط برای حفاظت بدن مناسب می‌باشد.

  4. حفاظت خطوط کانوایر (blanking)

  پرده‌های نوری شرکت IFM از یک جفت گیرنده و فرستنده تشکیل شده است. پرتوهای مادون قرمز از فرستنده ارسال شده و توسط گیرنده که از سلول‌های فتو الکتریک تشکیل شده است دریافت می‌شود. حال اگر شئ ای از منطقه حفاظت شده عبور کند باعث شکست پرتوهای ارسالی بین گیرنده و فرستنده شده و در نتیجه دستور قطع به تجهیزات محافظت شده توسط رله‌های ایمنی ارسال می‌گردد.

  #نمانیده_ifm #نمایندگی_smc #فروش_ifm #تامین_کننده_smc